Το όχημα του Χριστιανισμού

Το όχημα του χριστιανισμού ήταν η ελληνική γλώσσα και παρέμεινε έτσι για πολύ μακρό διάστημα μέχρι σήμερα ακόμη. Σε αρκετές πλευρές της χριστιανοσύνης η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται, διότι είναι η ιστορική γλώσσα του χριστιανισμού. Ο Ιησούς δίδαξε ανάμεσα στους Εβραίους. Οι μαθητές του ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι και δίδασκαν επίσης τους Εβραίους, γιατί η πρώτη δράση αυτής της θρησκείας, όπως ήταν φυσικό, έγινε στον αρχικό πυρήνα της γέννησης αυτής της θρησκείας. Η διαφορά στην επέκταση της θρησκείας αυτής έγινε σε επόμενο χρόνο, μετά την εκτέλεση του Ιησού, όταν τη σκυτάλη της διάδοσης την πήραν δύο Απόστολοι, που αναδείχθηκαν οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το όχημα του Χριστιανισμού.