Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Με την σύσταση του, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης από τον Θεοδόσιο τον Β’, το 425, δέχθηκε την πνευματική διανόηση του κράτους. Όπως και στη σχολή των Αθηνών, στο πλαίσιο των φιλοσοφικών σπουδών, οι σπουδαστές παρακολουθούσαν και ιατρικά μαθήματα. Μάλιστα ένας φιλόσοφος, ο Αγάπιος, κλήθηκε από την Αλεξάνδρεια να αναλάβει τη θέση του διδασκάλου. Σημαντική ήταν η παρουσία, στο Πανεπιστήμιο, των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου, της Αγίας του Θεού Σοφίας, οι οποίοι υπηρετούσαν εξαιρετικά την επιστήμη των μαθηματικών και ιδίως της γεωμετρίας, καθώς και του αδελφού του Ανθέμιου Αλεξάνδορυ, που ήταν ιατρός. Ο τελευταίος είχε γράψει μια δωδεκάτομη παθολογία με το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.