Τα γερμανικά φύλα

Στον 4ο αιώνα, παρουσιάζονται οι Ούννοι και κτυπούν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και πλέον ανατρέπεται η ισορροπία και σε σχέση με τα γερμανικά φύλα. Το αποτέλεσμα είναι ότι, γύρω στο 400, παρότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χωρίστηκε σε Ανατολική και Δυτική, η δυτική πλευρά αποδεικνύεται ο αδύναμος κρίκος των πραγμάτων ενώ η ανατολική πλευρά, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υφίσταται και εκείνη πιέσεις από παρόμοιους εχθρούς, ίσως όχι της κλίμακας της δυτικής. Η ανατολική πλευρά θα αντέξει τα χτυπήματα των βαρβάρων για αιώνες. Αυτό είναι και ο άθλος και ο θρύλος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ονομάζεται Βυζάντιο, διότι αυτή η ανατολική πλευρά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα γερμανικά φύλα.