Σύμβολο της Πίστεως

Από το 325 μ.Χ., στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας έως το 451 μ.Χ., στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας, προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως, ολοκληρώθηκε μέχρι τελείας το «Σύμβολο της Πίστεως», το «Πιστεύω» των Χριστιανών. Αρχές του 4ου μ..Χ. αιώνα Ρωμαίος αυτοκράτορας στην περιοχή της Μεσογείου ήταν ο Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Στην εποχή του, ήδη, τμήματα της σημερινής Συρίας, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Αιγύπτου, της Μικράς Ασίας αποτελούνταν από χριστιανικούς πληθυσμούς, οι οποίοι όλο και πλήθαιναν, διότι εκεί ήταν ο αρχικός πυρήνας της ανάπτυξης της θρησκείας αυτής. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, θεώρησε ότι ο χριστιανισμός είναι ένα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σύμβολο της Πίστεως.