Ο Λεόντιος Βυζάντιος

Ο Λεόντιος Βυζάντιος είναι ένας από τους σημαντικότερους Βυζαντινούς συγγραφείς του 5ου μ.Χ. αιώνα. Τα έργα του έχουν φιλοσοφικό περιεχόμενο. Τον Λεόντιο απασχολεί κυρίως η ανατροπή των διδασκαλιών του Νεστόριου, του Ευτύχιου και του Σευήρου. Ενδιατρίβει στην ερμηνεία και την εμβάθυνση όρων, όπως της ουσίας, της φύσης, της υπόστασης των προσώπων και άλλων. Ο Λεόντιος, όσον αφορά στον προσδιορισμό της έννοιας του προσώπου, χωρίς να απομακρύνεται από τις διδασκαλίες της Ορθοδοξίας, το θεωρεί ως ενωτική αρχή των φύσεων και ως αρχή διάκρισης του όντος καθ΄ εαυτό. Από τα έργα του θεωρούνται γνήσια τα εξής: «Κατά Νεστοριανών και Ευτυχιανιστών Λόγοι». Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Λεόντιος Βυζάντιος.