Ο ησυχασμός και η Δύση

Ο ησυχασμός, εστιαζόμενος στη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει πέρα από τα πρόχειρα των συμβαινόντων, αλλά και ως πρόταση για την πρακτική σε αυτό, κατέχει, τον 13ο μ.Χ. αιώνα τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης των έργων που αφορούν στην πρακτική φιλοσοφία. Η απάρνηση του κόσμου που είχε αρχίσει στους πρώτους αιώνες της μ.Χ. εποχής κορυφώνεται με τον ησυχασμό. Ο ησυχασμός αφορά στην ένωση του ανθρώπου με τις θείες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται μία απόκλιση από την τάση θεραπείας της κλασικής παιδείας. Ο ησυχασμός, σε μια ανθρωπολογική προσέγγιση, ορίζει τα όρια της αντίληψης μέχρι τη μέθεξη του μεταφυσικού. Στην περιοχή του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο ησυχασμός και η Δύση.