Οι Φράγκοι και οι Ούγγροι

Οι Φράγκοι είναι γερμανικό φύλο. Η France είναι χώρα γερμανικού φύλου στη σύγχρονη εποχή. Οι «αυθεντικοί» Γάλλοι ήταν οι Γαλάτες. Οι Έλληνες σωστά λέμε την συγκεκριμένη περιοχή Γαλλία, «Γαλλία» από το «Γαλάτες». Αλλά οι Γάλλοι δεν είναι καθαροί Γερμανοί. Φυσικά έχουν πάρα πολύ μεγάλες αναμείξεις με Γερμανούς. Η γλώσσα που ομιλούν σήμερα οι Γάλλοι δεν είναι Γερμανική είναι λατινογενής. Από όλους τους Γερμανούς, οι πιο ισχυροί εκεί στον 5ο αιώνα είχαν αναδειχθεί οι Φράγκοι τελικά. Αυτοί, στο 450 χονδρικά, μεταξύ του 450 και 500 δημιουργούν ένα βασίλειο στην περιοχή της Γαλλίας στο οποίο και θα παραμείνουν για αιώνες και θα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Φράγκοι και οι Ούγγροι.