Οι νομάδες της Στέπας

Στην στέπα μπορούν να ζήσουν μόνο κτηνοτρόφοι, που ζουν νομαδική ζωή. Οι απόλυτοι νομάδες και κτηνοτρόφοι της στέπας της κεντρικής Ασίας στήριξαν τη ζωή τους κατά κύριο λόγο σε δύο ζώα. Το ένα είναι το πρόβατο, το πρόβατο της στέπας. Το δεύτερο πολύτιμο ζώο είναι το άλογο. Επισης, σε διάφορα σημεία των στεπών ανάλογα με το κλίμα και τις θερμοκρασίες, πολύτιμο ζώο μπορεί να είναι και η καμήλα, η βακτριανή καμήλα, δηλαδή η καμήλα με τις δύο καμπούρες. Το πρόβατο της στέπας δεν είναι σαν τα πρόβατα, που όλοι γνωρίζουμε. Είναι βραχύσωμο και πλατύ, με μακρύ και πλούσιο τρίχωμα και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι νομάδες της Στέπας.