Νεοπλατωνισμός και Σχολή των Αθηνών

Τον 3ο αιώνα τα στοιχεία της φθοράς των παραδοσιακών φιλοσοφικών τάσεων που συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη, του μέσου δηλαδή πλατωνισμού, του Νεοπυθαγορισμού, και του Σκεπτικισμού, αναφαίνονται στην αδυναμία παρουσίας εκπροσώπων. Ο Σκεπτικισμός και ο Αριστοτελισμός, δεν κατόρθωσαν να έχουν ικανούς συνεχιστές στον αιώνα αυτό. Ίσως το τέλος της αρχαίας φιλοσοφίας στο βαθμό που είναι συνδεδεμένη με την αρχαία θρησκεία θα εξαφανιζόταν τον 3ο αιώνα, αν δεν εμφανιζόταν τάση που ονομάστηκε στα νεότερα χρόνια Νεοπλατωνισμός. Οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι θα υποστηρίξουν ότι υπάρχει συμφωνία ιδεών και θέσεων μεταξύ του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Η στάση αυτή πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νεοπλατωνισμός και Σχολή των Αθηνών.