Θρησκεία μικρών ομάδων

Ο χριστιανισμός, για ένα διάστημα 200-300 περίπου χρόνων, ιδιαίτερα τα πρώτα 100-200 χρόνια, ήταν μία θρησκεία μικρών ομάδων. Δεν είχε ακόμα αποκτήσει κεντρική οργάνωση, δεν είχε αποκτήσει την καταγραφή των απόψεων, δεν είχε δημιουργήσει ακόμη το ιερατείο. Φυσικό είναι, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, και επομένως αυτό επέτρεψε στις διάφορες αυτές ομάδες να κινούνται σε έναν χριστιανισμό που εκείνες είχαν συλλάβει. Αποτέλεσμα είναι, από την ίδρυσή του ο χριστιανισμός, να έχει πολλές συλλήψεις. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία του κόσμου με τις περισσότερες διαφορετικές συλλήψεις του θείου, της διδασκαλίας του Ιησού. Οι ομάδες των πρώτων χριστιανών χρησιμοποιούσαν συχνά το σύμβολο του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θρησκεία μικρών ομάδων.