Η σχολή της Αλεξάνδρειας

Η σχολή της Αλεξάνδρειας δεν είχε ιδιαίτερους δεσμούς με την αρχαία θρησκεία, όπως η σχολή των Αθηνών. Αυτό συνέβαινε λόγω της συνάφειας της σχολή της Αλεξάνδρειας με τη χριστιανική Κατηχητική σχολή, που ήδη ήκμαζε στη πόλη της Αλεξάνδρειας. Ακόμη, γιατί η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ήταν σταυροδρόμι φυλών, πολιτισμών και επιδιώξεων. Η σχολή της Αλεξάνδρειας είχε περιορισθεί στην μελέτη και την καλλιέργεια της φιλοσοφίας, όπως και της επιστήμης και των μαθηματικών. Πολλοί διδάσκαλοι πέρασαν από τη σχολή της Αλεξάνδρειας. Από τους πιο σημαντικούς ήταν ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, ο οποίος είχε αφήσει ένα σημαντικό έργο. Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος είχε μεταστραφεί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η σχολή της Αλεξάνδρειας.