Αιρέσεις

Οι αιρέσεις ως προσωπικές θέσεις χαρακτήριζαν παλαιότερα κάθε διδασκαλία. Ο Ιππόλυτος στο έργο του «Κατά πασών αιρέσεων» περιέλαβε και τις σχετικές διδασκαλίες των παλαιότερων φιλοσόφων. Στην έσω φιλοσοφία ο σκοπός της επί της Γης παρουσίας του ανθρώπου συνίσταται στην προετοιμασία, μέσω των έργων και της χάριτος, για να απολαύσει κανείς την μακαρία αιωνιότητα. Κρίθηκε ότι ο σωστός τρόπος για την τελείωση είναι η Κυριακή και αποστολική διδασκαλία, στις οποίες προστέθηκε η ιερή παράδοση. Η αντίληψη περί της θεότητας, του ανθρώπου, της σωτηρίας κ.λπ. συνιστά ορθή δόξα, ορθή γνώμη, για τα ζητούμενα. Στην αντίθετη περίπτωση αυτός που θα χαράξει έναν ξεχωριστό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αιρέσεις.